Специални оферти - Edipsos Ferries

Туристически агенции - училищни екскурзии - спортни отбори и други

A) Цена за автобус
5,20 евро на метър

За издаването на групови билети, отговорникът на групата трябва да предостави пълен списък на пътниците.


Транспортни фирми - технически фирми - строителни материали

Камиони 6,70 евро на метър

Нашата фирма предлага безплатен превоз за тези, които пътуват социална работна цел, като кръводаряването и други.

50% ОТСТЪПКА за деца (на възраст 5-10 години) ***

50% ОТСТЪПКА за притежателите на международна студентска карта (ISIC) ***

*** Тези оферти са валидни през цялата година