Специални оферти

Туристически агенции - училищни екскурзии - спортни отбори и други

За групови билети за повече от 20 души се предлага 10% отстъпка (each way).

Безплатно пътуване за шофьора на автобусите и учителя / ръководителя на групата.

A) Цена за автобус
до 5м: 19,50 евро
до 7м: 27,30 евро
до 8,5м: 33,20 евро
до 12м: 46,90 евро

За издаването на групови билети, отговорникът на групата трябва да предостави пълен списък на пътниците.


Транспортни фирми - технически фирми - строителни материали

Камиони 5,80 евро на метър

Резервации могат да се правят за всички типове превозни средства.

Нашата фирма предлага безплатен превоз за тези, които пътуват социална работна цел, като кръводаряването и други.

50% ОТСТЪПКА за деца (на възраст 5-8 години) ***

50% ОТСТЪПКА за притежателите на международна студентска карта (ISIC) ***